Pozvánka na shromáždění 28.06.2018

Vážení vlastníci bytových jednotek,
výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice Vás zve na shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se uskuteční v pondělí 28.06.2018 od 19:00 hod v ZŠ Červený vrch, Alžírská ul. 680/26.
V Praze dne 11.6.2016
Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice
Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice:
1. Uvítání
2. Volba zapisovate/lky
3. Volba mandátové komise
4. Schválení programu shromáždění
5. Přednesení výroční zprávy činnosti výboru
6. Zpráva kontrolní komise
7. Schválení roční uzávěrky 2017
8. Převedení příjmu od společnosti T-mobile a z pronájmu společných prostor
9. Informace o čerpání rozpočtu na rok 2017
10. Schválení rozpočtu na rok 2018
11. Schválení plánu hlavních úkolů výboru
12. Volba nových členů výboru
13. Ostatní
14. Závěr

Vážení vlastníci bytových jednotek,

výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice Vás zve na shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se uskuteční v pondělí 28.06.2018 od 19:00 hod v ZŠ Červený vrch, Alžírská ul. 680/26.

V Praze dne 11.6.2016

Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice

Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice:

1. Uvítání

2. Volba zapisovate/lky

3. Volba mandátové komise

4. Schválení programu shromáždění

5. Přednesení výroční zprávy činnosti výboru

6. Zpráva kontrolní komise

7. Schválení roční uzávěrky 2017

8. Převedení příjmu od společnosti T-mobile a z pronájmu společných prostor

9. Informace o čerpání rozpočtu na rok 2017

10. Schválení rozpočtu na rok 2018

11. Schválení plánu hlavních úkolů výboru

12. Volba nových členů výboru

13. Ostatní

14. Závěr