Výběrová řízení

 

Cenové nabídky na výměnu ležatých a svislých rozvodů vody v budově Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice a na výměnu bytových vodoměrů v budově Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice - otevírání obálek proběhlo ve středu 29.3.2017 v 18:00 hod v jednací místnosti výboru ve vchodě čp.542, Kladenská ulice, Praha 6 s tímto výsledkem:

 

uchazeči

měřiče vody

ležaté a svislé rozvody vody

1

Zdeněk Kubec - Maddalena CZ s.r.o

ANO

NE 

2

RONICA s.r.o.

ANO

NE

3

Václav Rišlink CigDus s.r.o.

ANO

ANO

3

Salaková Marcela Ulimex

ANO

ANO

4

INMES

ANO

ANO

5

Bytoservis

ANO

ANO

 6

SVA s.r.o.

ANO

ANO

Všechny nabídky postoupily do hodnocení nabídek - externím poradcem a výborem SVJ. Výbor SVJ děkuje všem uchazečům za zaslání nabídek.

Otevírání obálek proběhlo za účasti těchto osob: Evžen Mrázek, Martin Kalafút, Libor Čada, Petr Mayer, Lukáš Vybíral, Karel Borek.

Další postup: Externí poradce doporučí pořadí nabídek výboru do 10.4.2017, výbor následně samostatně posoudí nabídky a zpracuje doporučení pro shromáždění, které ve věci rozhodne.

 

22.12.2016: Výzva k podání cenové nabídky na výměnu ležatých a svislých rozvodů vody v budově Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice

 

22.12.2016: Výzva k podání cenové nabídky na výměnu bytových vodoměrů v budově Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice