Rozúčtování

 

2014

 

 

Informace o zálohách za odběr tepelné energie

měsíc

zálohy pro 2013

zálohy pro 2014

rozdíl

leden

151 900 Kč

192 600 Kč

40 700 Kč

únor

133 400 Kč

156 500 Kč

23 100 Kč

březen

122 000 Kč

148 900 Kč

26 900 Kč

duben

102 400 Kč

49 400 Kč

-53 000 Kč

květen

34 300 Kč

35 400 Kč

1 100 Kč

červen

34 300 Kč

35 400 Kč

1 100 Kč

červenec

34 300 Kč

35 400 Kč

1 100 Kč

srpen

34 300 Kč

35 400 Kč

1 100 Kč

září

34 300 Kč

61 500 Kč

27 200 Kč

říjen

90 000 Kč

103 300 Kč

13 300 Kč

listopad

121 000 Kč

158 800 Kč

37 800 Kč

prosinec

139 500 Kč

196 400 Kč

56 900 Kč

       

celkem

1 031 700 Kč

1 209 000 Kč

177 300 Kč

 

 

Cenová dohoda o zálohách za oba roky nebyla výborem podepsána. 

Výbor bude inicializovat jednání s ostatními SVJ a BD.

 

 

 

 

 

2013

 

Vážení spoluvlastníci,

 

níže Vám předkládáme pro kontrolu tabulku s Koeficienty tepla (zelený odkaz na konci této zprávy). 

 

Vysvětlivky ke kontrole koeficientů tepla

 

1.      KM (dříve uváděn jako KR) - Koeficient polohy místnosti – vliv polohy místnosti

 

U tohoto koeficientu prosíme o překontrolování, zda údaje v tabulce zaznamenané u Vašeho bytu souhlasí s polohou v objektu viz tabulka níže.

 

Nové změny v koeficientech pro byty ve 3. patře z důvodu výstavby bytů ve 4. patře jsou v tabulce označeny červeně.

 

 

Poloha v objektu

Podlaží

Počet ochlazovaných stěn

Redukční Koeficient

Střední

Střední

1

1,00

Střední

Přízemní

2

0,85

Střední

Podstřešní

2

0,70

Nárožní

Střední

2

0,75

Nárožní

Přízemní

3

0,65

Nárožní

Podstřešní

3

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      KQ - Koeficient korekce výkonu tělesa

 

Žádáme Vás o kontrolu počtu topných těles ve Vašem bytě a nahlášení jakýchkoliv změn typu, přidání či odstranění radiátorů od roku 2010.

 

Společenství (tedy i jednotliví spoluvlastníci) mají povinnost informovat firmu Inmes o jakýchkoliv změnách na topných tělesech. Všechna nová tělesa je třeba osadit indikátorem. Podle typu a velikosti otopného tělesa poté firma Inmes přiřadí automaticky programem daný KQ koeficient.  

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás prosím co nejdříve obraťte.

 

S pozdravem

 

Výbor a Kontrolní komise

 

Pro kompletni list koeficientu včetně nově navrhovaných koeficientů pro 3 patro prosím klikněte na tento odkaz : Koeficienty 

 

 

 

2012

 

Dalkia - Sneo - dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tepla

Dalkia - Sneo - Nájemní smlouva od 1.1.2012

Seznam odběrných míst
Přihláška k odběru tepla
Diagram na dodávku a odběr tepla
Technické údaje k odběru
Dodací podmínky Dalkia
Ujednání o ceně

 

Formulář pro vyplacení přeplatku z roku 2011
 

 

2011

Sneo - vyúčtování tepla 2011 - 1.3
Sneo  vyúčtování tepla 2011 - 2.3
Sneo - vyúčtování tepla 2011 - 3.3


Přehled nákladů TS 2008 - 2011 - 20.6.2012

 

 

2010

Přehled nákladů 2010

Přehled koeficientů 2010

Vysvětlivky koeficientů