Změna místa a termínu konání shromáždění

02.09.2020 08:46

Shromáždění 3.9.2020

Posun termínu konání na 16.9.2020 a změna místa konání shromáždění na salónek Restaurantu Ballon, Kladenská ulice

 

V Praze 1.9.2020

 

Vážení vlastníci jednotek,

 

ZŠ NA Dlouhém lánu, kde se mělo konat shromáždění vlastníků dne 3.9.2020 nám z důvodů opatření  pro nový školní rok, která souvisí s prevencí proti riziku nemoci způsobené koronavirem COVID-19 nemůže až do odvolání pronajmout jídelnu pro konání shromáždění.

 

Protože bez nové pozvánky /zaslané předem ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním/ nelze změnit místo konání shromáždění, jelikož změna místa konání shromáždění oproti místu uvedenému v pozvánce na shromáždění zakládá pochybení, jež může založit neplatnost usnesení přijatých na takovém jednání, rozhodl výbor o posunu termínu konání na 16.9.2020.

 

Shromáždění se uskuteční 16.9.2020 v 19:00 hod v salónku Restaurantu Ballon, Kladenská ulice 96/115.

 

S pozdravem

 

Výbor SVJ