Zápis ze 47. kontrolního dne

06.04.2013 06:56

 

ZÁZNAM ZE 47. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

 

Datum :     4. dubna 2013

Přítomni:  viz.listina přítomných

 

  1. Kontrola a plnění úkolů : 

 

V období od 21.1. do 31.5.2013 jsou uzavřeny všechny zadní vchody domu, z důvodu

provádění stavebních prací (výtahy).

V období od 14.2. do 22.3.2013 probíhají bourací práce pro elektrorozvaděče (u vchodu 540 je zpoždění kvůli změnám kabelových tras). In ambient žádá vlastníky BJ o zvýšenou opatrnost při provozu na schodištích i po ukončeném bourání.

 

  1. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na západní fasádě dokončen nátěr soklu do výškové úrovně dohodnuté pro realizaci                      

  okapového chodníku a terénních úprav

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá mtž tepelné a protihlukové izolace v příčkách a stropech budoucích bytů

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému       

- probíhá realizace rekonstrukcí el. rozvodů společných prostor domu a přípojek ZTI     

- probíhá instalace ZTI a rozvodů elektro, plynu v půdním prostoru

- probíhá přesun hmot do půdního prostoru

- probíhá montáž výtahů, vč. nátěrů ocel kcí

- probíhá zednická úprava otvorů pro vstupy do výtahů všech vchodů

- probíhá tesařská úprava střech u výtahů vchodů č 539 a 541, vč. provizorního zakrytí

 

 

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

                                                                   

  1. Připomínky, různé :

 

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

 

1/39 - in ambient informoval subdodavatele o možnosti provádění prací v sobotu a v neděli,

            hlučné práce lze provádět od 11 hod.

 

1/43 - do 30.4.2013 bude dokončeno definitivní propojení dešťových svodů do stávajících           gajgrů, kromě severní strany domu, kde realizace je možná po opravě kanalizace.

 

2/43 - zástupci SVD žádají firmu in ambient, o kontrolu denního úklidu na chodbách

            a pravidelného zhasínání světel v propůjčených sklepních prostorech - probíhá.

 

1/46 - v rámci 46. KD se uskutečnila koordinační schůzka mezi zástupci SVD, in ambient,

            fy Pe3ny, dodavatelem elektroprací p. Boučkem, fy AR!west studio p. Kopp a TDI.

            Schůzky se budou konat pravidelně vždy v rámci KD a bude z nich pořizován zápis,

            který bude k dispozici v kanceláři in ambient - probíhá - vypouští se.

 

2/46 - 28.3.2013 nebyly zpřístupněny byty č. p.Prouzy, p. Kalafúta a p. Lišky

             ve vchodě 541, k přepojení elektro a internetu (dle schváleného HMG).

             Majitelé bytů uhradí případné vícepráce.

 

1/47 - TDI žádá SVJ (ve spolupráci s fy Pe3ny) o porovnání budoucích služeb fy Pe3ny

            s  kvalitou nové kabeláže fy Pe3ny. Není možné zavádět datové kabely do

            bytů a provádět svislé rozvody, dokud nebude předán technologický (montážní)    postup datových kabelů a souběhu i křížení silových kabelů.  

 

 

 

   

         48. KD se koná 11.4.2013 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

          in ambient.

 

                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 4.4.2013