SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ DOMŮ č.p. 539 až 544

13.11.2015 11:18

Vážení vlastníci, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění vlastníků domů čp. 539-544, které se bude konat dne 30. 11. 2015 od 19:00 hod v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu.

 

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů je Vaše účast nanejvýš žádoucí.

Podklady k bodům jednání budou vlastníkům předány v řádném termínu.

Elektronická verze je k nahlédnutí v sekci Zápisy ze Shromáždění na této www. 

 

Výbor Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice

 

Program_shromazdeni_30.11.2015