Pozvánka na shromáždění 15.6.2016 + účetnictví SVJ + rozpočet SVJ

01.06.2016 13:05

FO nový.xlsx (23591)
FO původní vlastníci - konečný.xlsx (25010)
Kladenská - tabulka.xlsx (8810)
KLADENSKA_Rozpocet_2015_2016_final.xlsx (30025)
Program shromáždění_15 června 2016_final.docx (21662)
Rozvaha 2015.pdf (240299)
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu.pdf (23352)
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu.pdf (24936)
Výsledovka 2015.pdf (236098)
Vážení vlastníci BJ,

dne 15.6.3016 se uskuteční shromáždění vlastníků SVJ – výbor Vám posílá pozvánku a první část podkladů pro jednání shromáždění, Všechny podklady pro jednání shromáždění, včetně komentářů k právě zaslané první sadě podkladů, budou k dispozici v kanceláři výboru od příštího týdne. Podklady Vám rovněž budou zaslány v elektronické podobě a vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech našeho domu.

Shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice se uskuteční v pondělí 15.06.2016 od 19:00 hod v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu (v místnosti, kde se konala poslední schůze Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice).

 

Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice:

 1. Uvítání
 2. Volba zapisovate/lky  
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu shromáždění
 5. Přednesení výroční zprávy činnosti výboru
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Schválení roční uzávěrky 2015
 8. Hlasování o převedení zisku/ztráty 2015
 9. Převedení příjmu od společnosti T-mobile a z pronájmu společných prostor
 10. Informace o čerpání rozpočtu na rok 2016
 11. Schválení rozpočtu na rok 2016
 12. Schválení plánu hlavních úkolů výboru
 13. Ostatní
 14. Závěr
Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice