Pozvánka a program jednání shromáždění Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice 7. 6. 2023

24.05.2023 11:31

Vážení vlastníci bytových jednotek,
výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice vás zve na shromáždění
Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice, které se uskuteční ve čtvrtek
7.06.2023 od 19:00 hod v jídelně ZŠ Alžírská, Praha 6.
V Praze dne 17.5.2023
Výbor Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice
Program jednání Společenství vlastníků domů čp.539 až 544 Vokovice svolaného
výborem v souladu s Čl.VII Stanov Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544
Vokovice:
1. Úvodní uvítání
2. Volba zapisovatele/lky
3. Volba mandátové komise
4. Schválení programu shromáždění
5. Přednesení výroční zprávy o činnosti výboru
6. Zpráva kontrolní komise
7. Informace o čerpání rozpočtu na rok 2022
8. Schválení roční uzávěrky 2022
9. Schválení navýšení záloh
10. Schválení investice - Rozúčtování indikátorů topných nákladů (EITN) a
instalace CRS 40 (sběr dat)
11. Schválení pořízení sluneční clony na výtahovou šachtu u domu čp. 539
12. Schválení rozpočtu na rok 2023
13. Schválení ex post odstranění ventilační šachty v BJ 542/06 /byt paní D.
Stráníkové/
14. Schválení rekonstrukce nebytové jednotky 10, vchod 543 podle návrhu
vlastníka paní M. Dobrovolné
15. Schválení plánu hlavních úkolů výboru
16. Ostatní
17. Závěr