Podklady k rozhodování o výměně 15 ks svislého kanalizačního potrubí v bytových jednotkách

10.07.2017 20:00

Zde naleznete podklady pro rozhodnutí o výměně 15 ks svislého kanalizačního potrubí v bytových jednotkách tak, jak byly poslány emailem na kontaktní adresy.

Rozhodnutí shromáždění podle čl.XV stanov_final.docx (806969)