FINALNI VERZE STANOV

29.11.2014 14:45

 

Vážení vlastníci bytových jednotek,
 
rádi bychom Vás seznámili s finální verzí stanov pro naše společenství (v příloze emailu):
  • byly zde výborem zapracovány Vaše připomínky (detaily v zápise jednání výboru č. 195);
  • proběhla finální kontrola advokátem specializovaným na SVJ, který upřesnil některá ustanovení;
  • jsou nyní předány notářce, která je připraví do notářského zápisu na shromáždění 3. 12. 2014.
Dovolíme si vás znovu upozornit na nutnost plných mocí pro spoluvlastníky a společné jmění manželů ve formě společného zástupce, bez kterých nebude možné hlasovat podle upravených stanov za bytové jednotky, které mají více majitelů. I nadále platí možnost zplnomocnit k účasti a hlasování na shromáždění jinou osobu. Plné moci nemusejí být ověřené, vzory najdete v příloze.
 
Přejeme hezký adventní víkend,
 
Výbor Společenství